Velkommen til STG28 kjøkkenet

Åpningstider Kjøkken

Fra mandag til torsdag fra klokken 14 - 22 

Henvendelse kun over mail . 

Retningslinjer og råd for loge og leirmøter i Stortingsgt. 28 Oslo

De 3 grunnregler som gjelder er :

1.Er du syk, eller har symptomer på forkjølelse, hoste, feber eller

    lignende skal du bli hjemme. Mistenker du å hatt kontakt med

    smittebærere, bli hjemme.

  1. Håndhygiene vask hendene ofte og grundig. Ved manglende tilgang

    til vann og såpe, bruk antibac eller lignende hånd desinfeksjonsmiddel.

  1. Hold sosial avstand , d.v.s. at det skal være minst 1 .meters avstand

    mellom personer.

 

Hva er så konsekvensene for våre møter ?  

  1. Det skal være 1 meters avstand rundt hver person i lokalene.
  2. Håndhilsning skal ikke forekomme.
  3. Hender skal vaskes ved ankomst, når yttertøy/sko skifte/vesker er unnagjort.
  4. Det skal ikke være fysisk kontakt .

 

Alle retningslinjer må følges nøye. OM/HM/HP er ansvarlig for at smittevernsreglene etterleves.

OM/HM/HP bør utnevne en som påser at bestemmelsene etterleves.

 

Det må være påmelding ved deltagelse på logemøtene med tlf.nummer .

Det må også være påmelding til søster/brodermåltidet.

Begge påmeldinger er i forhold  til hvor mange hver sal og spisesal er beregnet for, i  henhold til vedtatte retningslinjer på 1 meter.

 

Ankomst.

Garderoben vil ikke bli betjent. Det vil bli satt frem garderobestativer i 3.etg.som skal benyttes for de som skal bruke   C- og D salene.

Garderoben i 2 etg. vil bli avdelt, slik at de som skal benytte A salen går inn fra venstre side, og de som skal benytte B salen går inn fra høyre side.

Garderoben vil bli merket med bånd og farger som henviser til forskjellige saler.

Loger som skal benytte logesalene C og D går opp i 3. etg. og benytter garderobestativene plasser ved inngangene til de respektive saler.

 

Antiback vil stå lett tilgjengelig i nærhet av garderobe stativer.

Det er ikke anledning til å skifte på toalettene.

 

Når vi har tatt av oss tøyet, går vi rett inn i logesalen og setter oss på merkede plasser, dvs. vi skal ikke benytte lobbyene, begynn først nærmest OM.

Rebekkasøstrene kan bruke sine regalier,  da hver loge har sine egne regalier.

Odd Fellow brødrene bruker ikke fellesregalier, valgte og utnevnte embedsmenn

bruker sine faste regalier.

Rebekkasøstrene bruker vanter.

 Det blir ikke tatt passord av YV hos Rebekkasøstrene.

        Når vi går ut av logesalen, starter vi med de som sitter nederst ved UM. Vi går

       direkte til spisesalen, tar med drikke som er bestilt, og setter oss . Hold

       avstand!

       Kjøkkenet tar seg av matserveringen etter gjeldende smitteverns regler.

       Serveringspersonalet (dvs. privatnemnd) bruker engangshansker og deler ut

       tallerkener. Det er viktig at så få som mulig gjør dette og at de holder avstand.       

 

Hvor mange er det plass til i hver sal ?

Sal A 56 stk.

Sal B 47 stk.

Sal C 47 stk.

Sal D 45 stk.

Dett er inkludert embedsmennene.

 

Hvor mange er det plass til i hver spisesal ?

Sal A 50 stk. - Festbord

Sal B 30 stk. – 5 bord av 6 personer.

Sal C 30 stk. - Festbord

Sal D 30 stk.-  Festbord

 

Bord oppsett vil bli likt hele høsten. Bordene skal ikke flyttes på.

 

Som dere skjønner, ut fra hvor mange det er plass til i salene, er det viktig at det blir en påmelding og da gjelder det å være tidlig ute med å melde seg på. Vi ser for oss at UM sender ut invitasjon med meny, slik at alle kan forhåndsbestille både mat og drikke, eller om dere ikke skal spise.

Dette vil også lette kjøkkenet veldig, da slipper de å fylle opp mer enn nødvendig drikke i kjøleskapene.

Vi må også begrense oss veldig, når det gjelder pynt og servietter på bordene.

Ronja vil lage en oversikt på vaser, servietter og lysestaker som kan brukes

 

Privatnemnden tar betaling ved de respektive plasser for mat og drikke.

 

Røykeplassen og trapp fra kjøkken og opp til anretning 3 etg. blir sperret for oss. På kjøkkenet blir det kun adgang for kjøkkenpersonale.

Røyking er ikke tillatt i våre Ordenslokaler i Stortingsgaten 28.

 

                    Når det gjelder formiddagstreff kan det holdes i de respektive lobbyer  dersom

                   man følger smitte-verns-reglene og antallet som kan være tilstede er i henhold til    

                   de gjeldende regler. 1meters avstand rundt hver person i lokalene.

                   Det må være påmelding.

                  

                   Andre arrangementer i logene som f.eks: Sosialaften - Basarer – Åpent Hus og     

                   Minneloge må planlegges nøye etter regelverket for smitte.      

 

Underholdning: Foredragsholdere og musikere med eget instrument kan yttes.

 

Tildelte logesaler: Vi ber alle logene om å samarbeide og være fleksible, når det gjelder tildeling og bytte av saler som helst bør unngås.

Det må konfereres med Intendant dersom bytte skal skje.

Husk:  kjøkkenet må få beskjed ved endring av spisesal.

              

                Vi er klar over at det vil være krevende å gjennomføre møter under et relativt

                   strengt regime, men vi håper og tror at det vil være stor villighet blant våre

                   kollegier og medlemmer for å gjøre en innsats for at vi kan holde våre loge-

                   møter under disse spesielle forhold.

 

                                                         HUSKOMITEEN  

 KARI RINGSTAD                                                         MARIT MEDIAAS HASVANG   

 Leder                                                                           Sekretær                                                                             

Søk