Velkommen til STG28 kjøkkenet

Åpningstider Kjøkken

Fra mandag til torsdag fra klokken 14 - 22 

Henvendelse kun over mail . 

Gjeldene retningslinjer for loge og leirmøter i Stortingsgate 28 Oslo - gjeldene fra mandag den 5. juli. Revidert 15 august 2021

De 3 grunnregler som gjelder er :

 1. Er du syk, eller har symptomer på forkjølelse, hoste, feber eller lignende skal du bli hjemme. Mistenker du å hatt kontakt med smittebærere, bli hjemme.
 2. Håndhygiene vask hendene ofte og grundig. Ved manglende tilgang til vann og såpe, bruk antiback eller lignende hånd desinfeksjonsmiddel.
 3. Hold sosial avstand , d.v.s. at det skal være minst 1 .meters avstand mellom personer.

Hva er så konsekvensene for våre møter?

Ansvarlig loge:

Skal skrive ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede. ( Logens navn, dato, navn og telefon) det er nødvendig for å ha oversikt over deltagere ved eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.

 • Informere medlemmene om smittevernreglene og være ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Medlemmene skal få informasjon om hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • Det skal ikke gjennomføres aktiviteter som krever mindre avstand en 1 meter mellom deltakere.
 1. Før medlemmenes ankomst til Stortingsgaten 28 må garderobe/ intendant få overlevert liste med navn og telefonnummer på deltagere til loge/leirmøte.
 2. Det skal være 1 meters avstand rundt hver person i lokalene, målt fra skulder til skulder.
 3. Håndhilsning skal ikke forekomme.
 4. Hendene skal vaskes ved ankomst, etter at yttertøy/sko skifte/vesker er unnagjort.
 5. Det skal ikke være fysisk kontakt.

Alle retningslinjer må følges nøye. OM/HM/HP er ansvarlig for at smittevernsreglene etterleves.

OM/HM/HP bør utnevne en som påser at bestemmelsene følges.

Antiback vil stå lett tilgjengelig i nærhet av garderobe stativer.

Det er ikke anledning til å skifte på toalettene eller i lokalene.

Det ikke krav om bruk av munnbind i våre lokaler.

Det er imidlertid ikke i henhold til forskriften å oppholde seg unødvendig i garderoben, sitte sammen i salongene eller stå sammen i grupper i lobbyen.

Det er bare kjøkkenpersonalet som skal oppholde seg på kjøkkenet.

Vi gjentar:

 • Medlemmene går rett inn i logesalen og setter seg når de kommer.
 • Det skal ikke forekomme klynger av medlemmer i garderobe eller lobby.
 • Det er kun faste plasser i loge og spisesal.
 • Medlemmene får tildelt plass i spisesalen umiddelbart etter at logemøte er slutt og denne plassen skal benyttes resten av kvelden - kun nødvendig forflytting tillatt.
 • Kjøkkenet skal påse på at riktig hygieneregler blir fulgt i spisesalen.


Det er kun faste plasser i logesalen.

Fast plass betyr:

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke byttes plass underveis. Det er ikke krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummererte plasser e.l., plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig - 1 meter skulder til skulder.

VIKTIG:

Det skal ikke settes inn stoler i logesalen. Stolene skal heller ikke flyttes på.

Vandring i logesalen er tillatt, men 1 m. regel gjelder.

 • En person ha ansvar for at medlemmene setter seg på tildelt plass. (f.eks. insp.)

Helsedirektoratets vurdering er at våre møter tilfredsstiller kravet om fast seteplassering selv om medlemmene beveger seg fra logesal til spisesal så lenge de tildeles en fast plass på hvert av disse stedene. Sitteplassene må ha en 1 meters avstand.

Her er oversikten over hvor mange det er plass til i hver sal? (skulder til skulder) Stolene er merket for embedsmenn og medlemmer. Stolene må ikke flyttes.

Revidert: 15 august 2021.

Sal A 44 stk. NB! Odd Fellow leirene mister 11 plasser. De har kun plass til 33 stk.
Sal B 38 stk. Rebekka leirene mister 7 plasser. De har kun plass til 37 stk.
Sal C 40 stk.
Sal D 38 stk.

Dette er inkludert embedsmennene.

Her er oversikten over hvor mange det er plass til i hver spisesal?

Revidert: 15 august 2021.

Sal A 45 stk. - Festbord
Sal B 30 stk. - 5 bord á 6 personer.
Sal C 30 stk. - Festbord
Sal D 30 stk. - Festbord

Det er kun A og B lobby som kan brukes til formiddagstreff. De stolene som ikke skal brukes er merket.

De som avholder formiddagstreff må også levere liste til garderobe/intendant før møtestart. Det skal leveres med navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede. (Logens navn, dato, navn og telefon) det er nødvendig for å ha oversikt over deltagere ved eventuell smittesporing. Informasjonen slettes etter 14 dager.

I A lobby kan det på formiddagstreff være maks 38 personer.

Fra peisen og opp til skyvedørene inn til lobby A.

I B lobby kan det være maks 23 personer.

Fra vindu ved baren og opp til foldedørene/spisesal.

Det er kun bordservering for mat og drikke.

Privatnemnden serverer alkoholholdige drikker kun ved bordet.

Privatnemnden skal ta betaling ved bordet for mat og drikke.

Røykeplassen og trapp fra kjøkken og opp til anretning 3 etg. blir sperret av.

På kjøkkenet er det kun adgang for kjøkkenpersonale.

Røyking er ikke tillatt i våre Ordenslokaler i Stortingsgaten 28.

Andre arrangementer i logene som f.eks: Sosialaften - Basarer - Åpent Hus - Venneaften og Minneloge må planlegges nøye etter regelverket for smitte.

Underholdning: Foredragsholdere og musikere med eget instrument - kan benyttes.

VIKTIG - Det er ikke krav om bruk av munnbind - munnbind kan brukes om ønskelig.

HUSKOMITEEN

KARI RINGSTAD
leder

MARIT MEDIAAS HASVANG
Sekretær

 

Søk